Pasakojimas

Santrauka - 1917 m. Rusijos revoliucija


1) Carinė Rusija

- atsilikusi ekonomika (80% žemės ūkio)
- Skurdas ir vargas kaime
- Absoliutinė caro Nikolajaus II vyriausybė
- Kruvinasis sekmadienis: caro represijos dėl populiaraus judėjimo (1905 m.)

2) Rusija Pirmajame kare

- nesėkmė, žala ir populiarus nepasitenkinimas

3) Streikai, riaušės ir demonstracijos

- Caro Nikolajaus kritimas 1917 m

4) 1917 m. Spalio revoliucija

- Leninas Rusijos valdžioje
- „ramybė, žemė, duona ir laisvė“
- socializmo įgyvendinimas dalijant žemę, darbininkų kontroliuojamos gamyklos, nacionalizuojami bankai
- Rusijos pasitraukimas iš Pirmojo pasaulinio karo 1918 m

5) SSRS (Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos) susikūrimas

- ekonominė ir karinė galia
- Gyvenimo sąlygų pagerėjimas
- Demokratijos stoka ir represijos prieš asmeninius kompiuterius


Vaizdo įrašas: 2017 Maps of Meaning 03: Marionettes and Individuals Part 2 (Liepa 2021).