Pasakojimas

Istorijos žodynas


Steigiamasis susirinkimas

Valstybinė įstaiga, sudaryta iš atstovų, piliečių išrinktų konstitucijai rengti ir tvirtinti. Kai kuriais atvejais Steigiamasis asamblėja greitai pasibaigia patvirtinus Konstituciją. Kitais atvejais ji yra išrinkta ne tik rengti konstituciją, bet ir toliau veikti kaip nuolatinė įstatymų leidžiamoji valdžia, padalinta daugiausia į Atstovų rūmus ir Senatą. Pastaruoju atveju jis vadinamas Steigiamuoju kongresu. Dabartinę Brazilijos konstituciją parengė Steigiamasis kongresas, išrinktas 1986 m., Ir ji įsigaliojo nuo 1988 m.

Kiti žodžių pasiūlymai ...

Pagrindinės bažnytinės bendruomenės (CEB)

Parlamentinis tyrimo komitetas (CPI)

Nacizmas

Taikos konferencija

Kontrreformacija

Senatvė ar antika

Prokuroras

Įstojusi į bylą šalis